təşkik

təşkik
ə. şəkk-şübhəyə salma; şübhələndirmə

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • skik — sb., ken, ke, kene; skik og brug; sætte skik på noget …   Dansk ordbog

  • skik- — *skik germ.?, Verb: nhd. schief sein ( Verb), spalten; ne. split (Verb); Rekontruktionsbasis: an.; Etymologie: vergleiche idg. *skē̆i , Verb, schneiden, s …   Germanisches Wörterbuch

  • əskik — sif. 1. Bütün olmayan, naqis, natamam, çatışmayan. Üç manatdan otuz qəpik əskik. Parça 3 santimetr əskikdir. Əskik çəkmək – düzgün çəkidən az çəkmək, çəkidə aldatmaq. Əskik çəkən satıcı cəzalanar. Əskik çıxarmaq – müəyyən olan miqdardan az hesab… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əskik-əskik — z. Pis pis, alçaq alçaq, pis adamlar kimi. Əskik əskik danışmaq. // sif. İnsanı alçaldan. Əskik əskik söhbətlər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əskik-artıq — z. Lüzumsuz, artıq, yersiz, namünasib; ədəb, nəzakət həddini aşan. Əskik artıq danışmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əskik-gərək — is. Qüsur, nöqsan, çatışmayan cəhət. Düzəlib işlərin əskik gərəyi; Millətin dərdinə dərman oldu. M. Ə. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • skik — skìk interj. žr. skikt: Skìk, skìk vištelė – kas jai tą kojelę numušė? Klt. Prilėkė par duobę, pauodė, pauodė, skìk nušoko – žinai, kiaulės (ps.) Grv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • artıq-əskik — 1. sif. və zərf Artıq, lüzumsuz, yersiz, münasibətsiz. <Səlimnaz xanım:> Mən bu cavan canımdan xeyir görməyim, balam, əgər mən ona artıq əskik söz demişəmsə. N. V.. <Əli:> Kişi, artıqəskik danışma! Heyvanları çölə çıxart. M. İ.. 2. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əyri-əskik — bax əgər əskik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əgər-əskik — is. Tamam olmayan, çatışmayan cəhətlər, şeylər, ehtiyac olunan şey. Vaqeən <Ağaverdinin> min manat pula böyük bir ehtiyacı varmış. Bu min manat evinin bütün əgər əskiyini düzəldə biləcəkmiş. S. H.. <Əmrulla:> Qoy oyun qurtarsın, sonra …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”